Mediacje i dialog w Unii Europejskiej prowadzące do trwałego i sprawiedliwego społecznie porozumienia osiąganego w warunkach rzetelnej i wiarygodnej informacji - GANESA

Efekty projektu

Scenariusze zajęć

Kliknij aby przejść do opisu

Publikacje i wyniki badań

Kliknij aby przejść do opisu

Dobre Praktyki Edukacyjne

Kliknij aby przejść do opisu
Podmioty współpracujące:

Ganesa w pigułce

Projekt to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Wrocławskiego i Liceum nr 5 im. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. Czas trwania projektu to lata 2020-2022.

Biorą w nim udział uczniowie szkół średnich oraz studenci Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to projekt badawczy, jednakże jego efekty będą rozpowszechniane w formie publikacji, wykładów oraz nagrań.

Przedmiotem badań są mediacje jako narzędzie osiągania trwałego porozumienia, rola Unii Europejskiej i zadania Parlamentu Europejskiego, problematyka pozyskiwania wiarygodnych informacji oraz problem przekraczania granic własnego etnocentryzmu.

Kontakt

Email: ganesa@uwr.edu.pl

Adres: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Uniwersytacka 22/26 50-145 Wrocław, pok. 421

Co wydarzyło się w projekcie GANESA:

23 czerwca 2022

23 czerwca 2022r. uczestnicy projektu GANESA brali udział w konferencji finałowej, która odbyła się w Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung).

Zaplanowaliśmy tę sesję tak, by połączyć cele edukacyjne z celami odpowiedzialności społecznej, dlatego m.in. do Krzyżowej pojechaliśmy pociągiem a ze stacji do siedziby fundacji poszliśmy piechotą.

W sesji brali udział studenci i doktoranci Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uczniowie liceum nr 5 we Wrocławiu i eksperci zaangażowani w projekt.

Uczestniczyliśmy w Wykładzie dra Marcina Miodka na temat stereotypów w relacjach polsko-niemieckich oraz w prelekcji pana Dominika Kretschmanna połączonej ze zwiedzaniem Krzyżowej, dzięki czemu mogliśmy poznać historię tego miejsca i obecną działalność na rzecz pojednania.

15 czerwca 2022

W dniu 15 czerwca na Wydziale Prawa, Administaracji i Ekonomii odbył się panel ekspercki wraz z finałowa debatą w której uczestniczyła młodzież zaangażowana w projekt GANESA.

Tematem spotkania były szanse i zagrożenia dla młodych ludzi we współczesnej Europie. Zastanowiliśmy się wspólnie jak chronić wartości europejskie poprzez dialog i zrównoważone podejmowanie decyzji, oraz poznaliśmy pomysły młodych ludzi na to, jak chcieliby w przyszłości kształtować nasz wspólny dom - Europę.

14 marca 2022

Podczas warsztatów w Teatrze Muzycznym CAPITOL uczestnicy projektu poznali tajniki konstruowania krótkich form filmowych oraz budowania dramatycznego napięcia w grze aktorskiej.


1 marca 2022

Wykład o tym czym są mediacje i jak należy rozumieć ideę i instytucje sprawiedliwości naprawczej przedstawiła prof. UWr, dr hab. Magdalena Tabernacka, natomiast dr Marcin Miodek przedstawił znaczenie etnocentryzmu i stereotypów dla funkcjonowania społecznego ludzi.


14 stycznia 2022

Spotkanie online z panią Agnieszką Holland na temat konstruowania narracji w opowieściach filmowych.

22 października 2021

Wykład i warsztaty "Informacja, czy dezinformacja".

Gościmi spotkania byli: pani Martyna Bilikiewicz, która kieruje Grupą Zadaniową East StratCom (ESCTF) oraz pan Filip Szulik-Szarecki, aktywista Wojowników Klawiatury.

15 października 2021

Konkurs "Zabierz GANESĘ na wakacje".

20 i 27 maja 2021

W dniach 20 i 27 maja zostały zaplanowane spotkania z panem Filipeem Szareckim z Wojowników Klawiatury.

Tematem wykładu jest problematyka tropienia fałszywych informacji w mediach i internecie. Spotkanie zaplanowane zostało w dwóch turach.


Jesienią Wojownicy Klawiatury wraz z panią Martyną Bildziukiewicz z East StratCom Task Force poprowadzą warsztaty o tropieniu fałszywych informacji.

20 kwietnia 2021

W dniu 20 kwietnia 2021 roku uczniowie i studenci zaangażowani w projekt GANESA uczestniczyli w wykładzie poprowadzonym przez prof. dr hab. Roberta Grzeszczaka z Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykład zatytułowany: Unia Europejska w tarapatach. Czy państwa członkowskie mają coś do ukrycia? O zagrożeniach, kompetencjach działaniach podjętych na forum unijnym w związku z pandemią covid – 19 był okazją nie tylko do dyskusji na ten aktualny temat, ale pozwolił też na ukazanie rzeczywistej – a nie stereotypowo postrzeganej, roli Unii i jej organów w życiu obywateli krajów Unii Europejskiej.